Naši klienti

Anti Terror Academy provedla od roku 2002 řadu výcviků oficiálních speciální jednotek několika států Evropy, Asie, Afriky a států středního a dálného východu.
Vzhledem přísným smluvním podmínkám s klienty, nemůžeme uvádět všechny reference. V některých případech smluvní vztahy umožňují zvěřejňovat výcvik po uplynutí doby mlčenlivosti. Tyto reference budeme zde postupně prezentovat.
Anti Terror Academy velice důrazně dodržuje diskrétní dohody ohledně medializace konkrétních výcviků. Důvěra je jedním ze základních vlastností naší obchodní politiky.
2005
Výcvik speciální jednotky Malajsie. Intenzivní výcvik v trvání 2,5 měsíce v ČR a následně v Malajsii je zatím nejdelším výcvikem v České republice, který nezajištovaly oficiální státní složky. Bojovníci této jednotky byli cvičeni ve střelbě, taktických postupech malých jednotek, práci ve výškách a s použitím vrtulníku, osvobozování rukojmích v metru, autobusu a letadle, řízením vozidel, boje z blízka.  Přátelství s příslušníky této jednotky přetrvávají dodnes. Vzhledem k tomu že se jednalo o vůbec první kurz této velikosti v ČR, který byl velice náročný na logistiku a  provedení, jsme na něj patřičně hrdi.
2007
Výcvik bezpečnostních pracovníků pro operace v Libyi. Na základě spolupráce s francouzskou společností Secopex jsme pro její francouzsky hovořící personál zajišťovali velice náročný a tvrdý výcvik. Výcvik v trvání 21 dnů byl zaměřen na provádění osobní ochrany VIP  v krizových destinacích, střelbu z několika druhů zbraní, boj z blízka, ale i přežití v případě únosu. Cílem kurzu byla nejen maximální příprava pro náročné zaměstnání v Libyi, ale vzhledem k vysoké kvalitě výcviku, který byl přiblížen realitě, šlo i o konečné rozhodnutí jednotlivých studentů, zda chtějí tuto práci vykonávat či nikoliv.
Na fotografii vlevo je přítel Pierre Marziali při podpisu smlouvy. Bývalý francouzský výsadkář a ředitel společnosti Secopex,  byl jednou s prvních západních obětí v Libyi v roce 2011. Čest jeho památce
2013
Výcvik nově zřízené ženské speciální jednotky pro potlačování nepokojů – Omán. Výcvik v trvání 16 dnů byl realizován v České republice. Speciální příprava se soustředila na vytlačování demonstrantů z budov, střelbu a boj z blízka.  Zajímavostí tohoto výcviku je, že byl určen pro zvláštní oddíl žen. Kurz byl náročný zejména z důvodu rozdílného kulturního prostředí a odlišných náboženských zvyků a obyčejů, přesto byl úspěšně dokončen a pozitivně hodnocen v zemi klienta.
2007-2013
Výcvik Aktivních  záloh AČR. Od roku 2007 spolupracujeme při výcviku pěší roty Aktivních záloh AČR Pardubického kraje. Účastnili jsme se několika cvičení Obora a připravili jsme rotu AZ během 3 ročníků na profesionální ukázku práce AZ v rámci prezentace AČR CIHELNA. V roce 2012 a 13 jsme pro AZ realizovali střelecký a taktický výcvik ve výcvikovém centru ATAC.