Sf-ucs

sh-ucs

SF-UCS

Vývoj vlastních metodických postupů, které byly později pojmenovány SF-UCS, byl zahájen v roce 2002 a od počátku byly páteřním výcvikovým programem Anti Terror Academy (ATAC). Jednalo se vždy o vysoce náročný výcvik založený na fyzické přípravě a plnění taktických úkolů pod extrémním stresem. Základem těchto postupů se stala služba u Zásahové jednotky PČR, URN, Air Marshal, 601 skss. AČR, spolupráce s příslušníky francouzské GIGN a Légion étrangère. V letech 2009-2011 dlouhodobá spolupráce s instruktory britské SAS a SBS, německé GSG9 a později ruské Alfy.

Při výcviku zahraničních speciálních jednotek, které ATAC realizovala, byl vždy prostor pro konzultace jejich vlastních taktických postupů a metodik. V každé zemi se dalo najít něco, co dávalo smysl, něco co opravdu funguje. Tyto postupy, často jen jejich části, ATAC pečlivě analyzovala, testovala a vnášela dále do svého výcvikového programu.

Každá země má své zákony, zkušenosti, taktické postupy, které jsou založeny na geografické poloze státu, klimatických podmínkách, náboženství, výši stupně kriminality, stability, ale třeba i urbanistiky. Je proto zcela jasné, že neexistuje jeden univerzální taktický postup pro všechny speciální jednotky. Proto ATAC, na základě rozsáhlých zkušeností, vytvořila vlastní řadu taktických postupů podle zaměření jednotek, které mají jednotnou myšlenku profesionální přípravy.

SF-UCS

Special forces ultimate combat system

SF-UCS zaručuje dlouhodobý vývoj bojovníka a rozvoj přirozených pudů v kombinaci s taktickými postupy.

Stejný základ, jiná taktická řešení

Charakteristickým společným znakem SF-UCS při výcviku speciálních jednotek, týmů osobní ochrany a specializovaných útvarů je jednotný výcvik střeleckých/taktických drilů, střelbu a plnění úkolů pod stresem, řízenou agresi a dynamiku boje, přístup jednotlivce a týmu k progresivnímu rozvoji. Odlišují se využitelnými taktickými postupy pro jednotlivá zaměření jednotek. Nedílnou součástí celého systému je mentální rovnováha, získání skutečného sebevědomí, neustálé vzbuzování zájmu o výcvik a jeho efektivitu. Aby jakákoliv jednotka fungovala, nesmí nikdy dojít k procesu vyhoření, ale ani se nesmí podlehnout iluzi vlastní dokonalosti.
Najít tento balanc je často to nejtěžší a věříme že SF-UCS je program, který dokáže tuto rovnováhu zajistit.

„SF-UCS není jen výcvikový program. Je to filozofie osobní přípravy“

SF-UCS

Zjistěte něco o historii, založení a úspěchu Anti terror academy.

Kontaktní údaje Anti terror academy, zahrnuje adresu firmy, telefonní číslo a kontaktní formulář.

Special forces ultimate combat system challenge

SF-UCS Challenge je měřitelná část uceleného výcvikového systému, která představuje vrcholné dovednosti při záchraně rukojmích. Pro operátory speciálních jednotek je to „olympijská“ disciplína, která odhaluje kvality a úroveň připravenosti jednotlivých bojovníků.

obrazek-anti-terror-academy