SF-UCS Challenge

Special Forces Ultimate Combat System Challenge

PROPOZICE ZÁVODU:

Akce SF-UCS Challenge proběhne ve výcvikovém areálu Anti Terror Academy. 

Termín: 10. listopadu 2018 – Sraz všech učastníků v 08:30h

Místo: Anti Terror Academy, Stod u Plzně

Startovné:  601Kč

Level: 1 + 5

GPS: 49.653897, 13.160178
MGRS/USNG: 33U UR 67204 01775

10.11. organizujeme mimořádný závod v systému SF-UCS v levelu 1 a 5. Výtěžek bude věnován ve prospěch účtu Nadačního fondu speciálních sil.

Závod: Special Forces Ultimate Combat System ( SF-UCS) je unikátní výcvikový systém, který formuje operátora speciální jednotky k nejlepším výkonům. Závod představuje prvky crossfitu a přesné střelby. 
 
 
Zbraně: pistole (standard) 
              puška (povolen pouze kolimátor bez zvětšení)
              
 
Vybavení: pevná obuv, kalhoty s opaskem (doporučeno opaskové pouzdro na zbraň nebo combat belt s pouzdrem), chrániče sluchu, doporučený počet munice 50ks pistole, 30ks puška

 

Pravidla účasti závodu v SF-UCS:

 • Přesná pravidla závodu SF-UCS Challange budou předána všem účastníkům v den závodu při prezenci ve výcvikovém areálu Anti Terror Academy.
 • Závodů SF-UCS se mohou účastnit pouze registrovaní závodníci.
 • Závodník (střelec) si je vědom všech možných rizik spočívajících v možném vzniku škod nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Účast závodu je na své vlastní riziko a zcela dobrovolná. Osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod je pouze na závodnících.
 • Závod SF-UCS se bude konat i za nepříznivých povětrnostních podmínek.
 • Pořadatel závodu SF-UCS není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku vzniklou v souvislosti s účastí závodu SFUCS nebo sledováním průběhu závodu SF-UCS.
 • Foto/video dokumentace, která je pořízena v průběhu závodu SF-UCS, může být použita k vlastní propagaci bez nároku na honorář nebo jiné náhrady. Z důvodu zachování diskrétnosti účastníků budou obličeje rozrastrovány nebo může účastník použít kuklu.
 • Účastník závodu SF-UCS je povinen řídit se pokyny pořadatelů, pomocníků a rozhodčích závodu SF-UCS a to i v případě jejich výzvy k opuštění závodu.
 • Každý závodník (střelec) je povinen dodržovat pravidla a informace závodu SF-UCS, které budou před začátkem závodu zveřejněny.
 • Pořadatel závodu SF-UCS si vyhrazuje právo na změny.

Registrace: 

 • Pořadatel závodu SF-UCS má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Přihlášení do závodu je možná pouze registrací na webových stránkách Anti Terror Academy na www.antiterroracademy.com a vyplněním všech příslušných údajů.
 • V souladu s čl. 24 a násl. nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas obchodní společnosti AGENTURA, SE. se sídlem Plaská 622/3, Praha 5, identifikační číslo: 24289141 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze (dále jen “správce”) pro účely soutěže SF-UCS 2018 a další zpracování nezbytné v souladu se Zákonem o účetnictví. Nutné údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat zahrnují jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, číslo zbrojního průkazu.

SF-UCS Challenge 10.11.

Jméno

Email

Telefon

Věk

Národnost

Datum narození

Oblíbená hudba/song

Počet hostů