SF-UCS Challenge

Special Forces Ultimate Combat System Challenge

PROPOZICE ZÁVODU:

Akce SF-UCS Challange proběhne ve výcvikovém areálu Anti Terror Academy. Všem účastníkům je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Ubytování, strava a večerní program je pro všechny účastníku zdarma.

Termín: 15. září 2018 (Sraz všech učastníků v 9:00 SEČ)

Místo: Anti Terror Academy, Stod u Plzně
GPS: 49.653897, 13.160178
MGRS/USNG: 33U UR 67204 01775

Pravidla účasti závodu v SF-UCS:

  • Přesná pravidla závodu SF-UCS Challange budou předána všem účastníkům v den závodu při prezenci ve výcvikovém areálu Anti Terror Academy.
  • Závodů SF-UCS se mohou účastnit pouze registrovaní závodníci POUZE ze státních ozbrojených složek.
  • Závodník (střelec) si je vědom všech možných rizik spočívajících v možném vzniku škod nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
  • Účast závodu je na své vlastní riziko a zcela dobrovolná. Osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod je pouze na závodnících.
  • Závod SF-UCS se bude konat i za nepříznivých povětrnostních podmínek.
  • Pořadatel závodu SF-UCS není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku vzniklou v souvislosti s účastí závodu SFUCS nebo sledováním průběhu závodu SF-UCS.
  • Foto/video dokumentace, která je pořízena v průběhu závodu SF-UCS, může být použita k vlastní propagaci bez nároku na honorář nebo jiné náhrady. Z důvodu zachování diskrétnosti účastníků budou obličeje rozrastrovány nebo může účastník použít kuklu.
  • Účastník závodu SF-UCS je povinen řídit se pokyny pořadatelů, pomocníků a rozhodčích závodu SF-UCS a to i v případě jejich výzvy k opuštění závodu.
  • Každý závodník (střelec) je povinen dodržovat pravidla a informace závodu SF-UCS, které budou před začátkem závodu zveřejněny.
  • Ceny vítězům jsou předávány v době ukončení závodu. Ceny nejsou právně vymahatelné.
  • Pořadatel závodu SF-UCS si vyhrazuje právo na změny.

Registrace: 

  • Pořadatel závodu SF-UCS má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
  • Přihlášení do závodu je možná pouze registrací na webových stránkách Anti Terror Academy na www.antiterroracademy.com a vyplněním všech příslušných údajů.
  • Při registraci je požadována vratná záloha, která bude v den závodu na místě vyplacena.
  • Záloha propadá v případě, že se registrovaný nezúčastní závodu, na který se registroval. Tímto předcházíme módní vlně, kdy se člověk jednoduše na internetu zaregistruje, potom se akce nezúčastní a blokuje tak místo ostatním a mrhá prostředky pořadatele.
  • V souladu s čl. 24 a násl. nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas obchodní společnosti AGENTURA, SE. se sídlem Plaská 622/3, Praha 5, identifikační číslo: 24289141 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze (dále jen “správce”) pro účely soutěže SF-UCS 2018 a další zpracování nezbytné v souladu se Zákonem o účetnictví. Nutné údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat zahrnují jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, číslo zbrojního průkazu.

SF-UCS Challenge 15.9.

Jméno

Email

Telefon

Věk

Národnost

Číslo ZP

Datum narození

Adresa