Kurzy ATAC

Anti Terror Academy zajišťuje speciální výcvik pro státní složky a profesionální bezpečnostní týmy.

Tréninkové centrum

Exkluzivní tréninkové centrum poskytuje odpovídající zázemí a tréninkové prostory.

Profesionální tým

Profesionální tým ATAC je sestaven výhradně z bývalých členů speciálních složek.

Naše kurzy jsou založeny na skutečném výcviku a předávání zkušeností. Každý kurz je profesionálně veden  a každá specializace má svého instruktora. Jsme Akademie, proto na konci kurzu každý student skládá zkoušku z konkrétní specializace, kterou cvičil, proto má certifikát ATAC svoji hodnotu. Není možné získat jej pouhou účastí.
Jednou z hlavních předností ATAC je flexibilita. Vzhledem ke zkušenostem z Evropy, Asie, Afriky, Ruska a středního i dálného východu se dokážeme velice rychle adaptovat na nové požadavky ve výcviku.
Pro státní organizace připravujeme výcvik na základě jejich konkrétních potřeb, zákonů dané země, náboženských a kulturních zvyklostí. Úroveň kurzu pak upravujeme dle schopností dané jednotky tak, aby po dobu našeho výcviku byl zaznamenán u studentů co největší progres.
Taktické postupy a výcvikové možnosti se stále vyvíjí, proto ATAC vytvořil vlastní systém výcviku, který se zcela odlišuje od ostatních zejména přístupem, nasazením a propracovaným systémem modelových situací, které posouvají výcvik blíže k realitě.