Audit kvality zásahových jednotek

Zjistěte skutečnou úroveň připravenosti vaší speciální jednotky. Nechte si zpracovat profesionální nezávislý audit. Jedná se o komplexní baterii testů, které by měl každý příslušník speciální jednotky zvládnout. Audit je zaměřen na jednotlivce ale i na schopnosti celého týmu. S jasným výsledkem se vám bude lépe plánovat další výcvik a vývoj vaší jednotky.

  • Fyzická příprava
  • Střelecká příprava
  • Práce ve výškách
  • Taktická příprava
  • Plánování operací
  • Sebeobrana
Zpět na výběr výcviků
Audit_01