Medic výcvik

Turbulentní vývoj moderní společnosti přináší nové hrozby a nové nároky na zdravotnické pracovníky. Pokud se nebudeme schopni připravit na tyto výzvy při poskytování neodkladné péče, nemůžeme uspět v jejich zdolávání. Hlavním cílem výcviku je připravit jak jednotlivce, tak týmy pro zvládnutí ošetření pacientů za nestandardní situace, kdy hrozí jak zasahujícím, tak raněným vysoké riziko ohrožení zdraví třetí osobou. Ošetřit pacienta pod tlakem stresu s minimálním vybavením, ale relativně bezpečně pro sebe i pro něho. Postupovat dle protokolů (algoritmů) – prioritizace postupů. Snížit počet úmrtí raněných při mimořádných situacích typu „aktivního střelce“ apod.

Naši instruktoři jsou profesionální lékaři a medici vojenské nemocnice.

 • Rozlišit fáze ošetření z taktického pohledu (přímé ohrožení – pod palbou, nepřímé ohrožení, taktická evakuace)
 • Provádět jednoduchou triáž raněných s ohledem na specifické okolnosti
 • Zastavit masivní zevní krvácení použitím turniketu, hemostatické gázy, tlakového obvazu, funkčního turniketu
 • Zprůchodnit dýchací cesty pomocí chin lift/jaw thrust manévru
 • Zprůchodnit dýchací cesty pomocí nosního vzduchovodu
 • Zprůchodnit dýchací cesty pomocí koniotomie
 • Rozpoznat suspektní tenzní pneumothorax
 • Provést dekompresní punkci tenzního pneumothoraxu
 • Ošetřit otevřený pneumothorax poloprodyšným obvazem (chest seal)
 • Adekvátně hradit objem cirkulující krve v oběhu raněného
 • Zhodnotit základně neurologický stav pacienta se zaměřením na identifikaci kraniotraumatu
 • Orientovat se v problematice analgezie v mimořádných situacích (opiáty vs. Ketamin)
 • Podávat léky intra nasálně
 • Zabránit rozvoji hypotermie u raněného
 • Šetrně, ale rychle odsunout raněného z nebezpečné zóny (Hot zone)
Zpět na výběr výcviků
DCIM101GOPROG0031390.JPG
DCIM104GOPROG0044298.JPG
DCIM102GOPROG0032558.JPG

ANTI TERROR ACADEMY registrace

Registrujte se na jeden z nadcházejících ANTI TERROR ACADEMY tréninků.

Vyberte datum
Ozbrojené složky?